Hymn Elfów do Elbereth

Po angielsku
Snow-white! Snow-white! O Lady clear!
O Queen beyond the Westren Seas!
O Light to us that wander here
Amid the world of woven trees!
Gilthoniel! O Elbereth!
Clear are thy eyes and bright thy breath!
Snow-white! Snow-white! We sing to the
In a far land beyond the Sea.
O stars that in the Sunless Year
With shining hand by her were sown,
In windy fields now bright and clear
We see your silver blossom blown!
O Elbereth! Gilthoniel!
We still remember, we who dwell
In this far land beneath the trees,
Thy starlight on Western Seas.

Po Polsku
O Śnieżnobiała, Czysta Pani,
Królowo zza Zachodnich Mórz,
Światłości dla nas, zabłąkanych
W świecie splątanych drzew i dróg.

Gilthoniel! O Elbereth!
Czysty twój wzrok, jasny twój dech!
O Śnieżnobiała! Tobie nasz śpiew
W kraju dalekim od Wielkich Mórz.

O gwiazdy, których w czas Ciemności
Lśniąca twa dłoń rzucała siew-
Wśród wietrznych pól, dziś jaśniejących
Widzimy srebrne kwiecie twe!

O Elbereth,! Gilthoniel!
Wciąż pamiętamy – w ciemności drzew,
W kraju dalekim pędząc swe dnie –
Światło twych gwiazd wśród Zachodnich Mórz.

Dodaj komentarz